Japonica – Hậu Giang

23/03/2024

JASMINE 85 – Đồng Tháp

28/02/2024

ST24 – Sóc Trăng

24/02/2024

JASMINE 85 – Hậu Giang

22/02/2024

Đài Thơm 8 – Bạc Liêu

15/02/2024

Japonica – Bạc Liêu

15/02/2024

ST24 – Bạc Liêu

13/02/2024

Đài Thơm 8 – Hậu Giang

12/02/2024

Đài Thơm 8 – Sóc Trăng

08/02/2024