Skip to main content
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang rộn ràng vào vụ lúa hè thu 🌾. Nổi bật trong bức tranh vàng ươm ấy là 500 ha lúa đang trĩu hạt, hứa hẹn một mùa bội thu 🌟.
Bà con nông dân đang tất bật chuẩn bị cho công tác thu hoạch 🚚. Các khâu thu hoạch được thực hiện chu đáo, cẩn thận để giữ nguyên chất lượng lúa. Máy cắt lúa đã được bảo dưỡng, tra dầu mỡ đầy đủ, sẵn sàng cho những ngày thu hoạch bận rộn 🚜.
——————————————————–
🏭 CÔNG TY CP HOÀNG MINH NHẬT
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ toàn diện.
🗺️ Địa chỉ: 18/2, TL 922, Thới khánh A, Tân Thạnh, Thới Lai, TP Cần Thơ.
📞 Hotline: +84 292 3681171
📱 Zalo: +84 326 210210
✉️ Email: marketing@hmnfoodco.com
#saferice #riceexport #xuatkhaugao #chebiengao
————————————————————
[#harvest] 🌞🌞 500 Hectares of Paddy Ready for Bumper Summer-Autumn Harvest
The Mekong Delta is bustling with activity during the summer-autumn rice harvest 🌾. A standout in this golden landscape is the 500 hectares of rice, heavy with grains and promising a bumper harvest 🌟.
Farmers are busy preparing for the harvest. All stages of the harvest are carried out meticulously to ensure the rice quality remains intact 🚚. Rice combine harvesters have been thoroughly maintained and lubricated, ready for the busy harvest days ahead 🚜.
——————————————————–
🏭 HOANG MINH NHAT CO.,STOCK
For further information, please contact us via:
🗺️ Address: N0 18/2 ,922 Provincial Road, Thoi Khanh A Village,Tan thanh Commune, Thoi Lai Dist., Can Tho City, VietNam.
📞 Hotline: (+84) 0292 3681171
📱 Zalo: +84 326 210210
✉️ Email: marketing@hmnfoodco.com