Skip to main content
Đạt chứng nhận FDA, Rice Export License, Giấy chứng nhận BRCGS, ISO, Prime Minister Of Certification.

Chế Biến Gạo

Đảm bảo an toàn, chất lượng và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Đảm bảo an toàn, chất lượng và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Chế biến gạo chất lượng cao

Bao bì từ 1-5kg, 10kg, 25kg và 50kg.

Bao bì từ 1-5kg, 10kg, 25kg và 50kg.

Japonica

Gạo Trắng Hạt Tròn 5% Tấm
Gạo Nhật tuyệt hảo
Liên Lạc với Chúng Tôi
Cơm nắm, Sushi
Hạt tròn ≥5.1mm
Cơm dẻo, ngọt

ST24

Gạo Trắng Hạt Dài 5% Tấm
Gạo ngon nhất thế giới
Liên Lạc với Chúng Tôi
Gạo thơm nhẹ
Hạt dài ≥7.2mm
Cơm rất dẻo, ngọt

ST21

Gạo Trắng Hạt Dài 5% Tấm
Đặc sản Sóc Trăng
Liên Lạc với Chúng Tôi
Gạo thơm nhẹ
Hạt dài ≥7.2mm
Cơm mềm, dẻo

KDM

Gạo Trắng Hạt Dài 5% Tấm
Đặc sản Campuchia
Liên Lạc với Chúng Tôi
Gạo thơm
Hạt dài ≥6.8mm
Cơm xốp, ngon
Japonica
Gạo Trắng Hạt Tròn
5% Tấm
Gạo Nhật tuyệt hảo
Liên Lạc với Chúng Tôi
ST24
Gạo Trắng Hạt Dài
5% Tấm
Gạo ngon nhất thế giới
Liên Lạc với Chúng Tôi
ST21
Gạo Trắng Hạt Dài
5% Tấm
Đặc sản Sóc Trăng
Liên Lạc với Chúng Tôi
KDM
Gạo Trắng Hạt Dài
5% Tấm
Đặc sản Campuchia
Liên Lạc với Chúng Tôi
Jamine
Gạo Trắng Hạt Dài
5% Tấm
Gạo thơm hương lài
Liên Lạc với Chúng Tôi
Jasmine Tấm
Gạo Trắng Hạt Tấm
100% Tấm
Gạo thơm hương lài
Liên Lạc với Chúng Tôi

Gia công gạo OM5451 và 5-100% Tấm.

Bao bì từ 1-5kg, 10kg, 25kg và 50kg.

Jasmine Brown
Gạo Lứt Hạt Dài
5% Tấm
Liên Lạc với Chúng Tôi
OM5451
Gạo Trắng Hạt Ngắn
5% Tấm
Liên Lạc với Chúng Tôi
Gạo 5% tấm
Gạo Trắng Hạt Ngắn
5% Tấm
Liên Lạc với Chúng Tôi
Gạo 15% tấm
Gạo Trắng Hạt Ngắn
15% Tấm
Liên Lạc với Chúng Tôi
Gạo 25% tấm
Gạo Trắng Hạt Ngắn
25% Tấm
Liên Lạc với Chúng Tôi
Gạo 100% tấm
Gạo Trắng Hạt Tấm
100% Tấm
Liên Lạc với Chúng Tôi

Chế biến gạo Jasmine, OM5451.

Bao bì từ 1-5kg, 10kg, 25kg và 50kg.

Jasmine

Gạo Trắng Hạt Dài 5% Tấm
Gạo thơm hương lài
Liên Lạc với Chúng Tôi
Gạo thơm
Hạt dài ≥6.6mm
Cơm mềm, dẻo

Jasmine 100% Tấm

Gạo Trắng Hạt Tấm
Gạo thơm hương lài
Liên Lạc với Chúng Tôi
Gạo thơm
Hạt tấm
Cơm mềm, dẻo

Jasmine Brown

Gạo Lứt Hạt Dài 5% Tấm
Đặc sản gạo lứt
Liên Lạc với Chúng Tôi
Gạo dinh dưỡng cao
Hạt dài ≥6.6mm
Cơm nở mềm

OM5451

Gạo Trắng Hạt Ngắn 5% Tấm
Gạo lúa thuần
Liên Lạc với Chúng Tôi
Gạo chắc hạt
Hạt ngắn ≥6.2mm
Cơm xốp, nở

Chế biến gạo 5-100% tấm.

Bao bì từ 1-5kg, 10kg, 25kg và 50kg.

Gạo 5% tấm

Gạo Trắng Hạt Ngắn 5% Tấm
Liên Lạc với Chúng Tôi
Hạt ngắn ≥6.2mm
Cơm nở, xốp và khô

Gạo 15% tấm

Gạo Trắng Hạt Ngắn 15% Tấm
Liên Lạc với Chúng Tôi
Hạt ngắn ≥6.2mm
Cơm nở, xốp và khô

Gạo 25% tấm

Gạo Trắng Hạt Ngắn 25% Tấm
Liên Lạc với Chúng Tôi
Hạt ngắn ≥6.2mm
Cơm nở, xốp và khô

Gạo 100% tấm

Gạo Trắng Hạt Tấm
Liên Lạc với Chúng Tôi
Hạt tấm
Cơm nở, xốp và khô

Chứng nhận chất lượng.

Chất lượng là giá trị cốt lõi.

Quy trình quản lý chất lượng sản phẩm.

Các vùng trồng lúa của Hoàng Minh Nhật