Skip to main content

Gạo An Toàn

Xuất xứ rõ ràng, chất lượng đảm bảo.

Xuất xứ rõ ràng, chất lượng đảm bảo.

Gạo thơm thượng hạng.

Đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu Âu Mỹ.

Jasmine
Lúa Tôm

Thương hiệu AAAAA
Bao 18Kg
Gạo thơm cao cấp
Liên Lạc với Chúng Tôi
Gạo thơm hảo hạng
Hạt gạo thon dài
Lúa tôm

Jasmine
Đồng Vàng

Thương hiệu AAA
Bao 18Kg
Gạo thơm hương lài
Liên Lạc với Chúng Tôi
Gạo thơm nhẹ
Hạt gạo dài
Lúa tôm

Gạo Thơm
Jasmine

Hoàng Minh Nhật
Bao 5Kg
Đặc sản Việt Nam
Liên Lạc với Chúng Tôi
Gạo thơm dễ chịu
Hạt thon dài, trắng trong
Cơm dẻo, ngọt nhẹ

Gạo Thơm
Sóc Trăng

Hoàng Minh Nhật
Bao 5Kg
Đặc sản Sóc Trăng
Liên Lạc với Chúng Tôi
Gạo rất thơm
Hạt gạo thon dài, trắng trong
Cơm rất dẻo, mềm, ngọt

Gạo Thơm
ST25

Hoàng Minh Nhật
Hộp (1Kgx6 = 6Kg)
Đặc sản miền tây
Liên Lạc với Chúng Tôi
Gạo thơm
Hạt gạo dài
Cơm dẻo, ngọt

Gạo
Nàng Thơm

Hoàng Minh Nhật
Hộp (1Kgx6 = 6Kg)
Đặc sản Long An
Liên Lạc với Chúng Tôi
Gạo thơm
Hạt gạo dài, đều
Cơm mềm, ngọt đậm
Jasmine
Lúa Tôm
Thương hiệu AAAAA
Bao 18Kg
Gạo thơm cao cấp
Liên Lạc với Chúng Tôi
Jasmine
Đồng Vàng
Thương hiệu AAA
Bao 18Kg
Gạo thơm hương lài
Liên Lạc với Chúng Tôi
Gạo Thơm
Jasmine
Hoàng Minh Nhật
Bao 5Kg
Đặc sản Việt Nam
Liên Lạc với Chúng Tôi
Gạo Thơm
Sóc Trăng
Hoàng Minh Nhật
Bao 5Kg
Đặc sản Sóc Trăng
Liên Lạc với Chúng Tôi
Gạo Thơm
ST25
Hoàng Minh Nhật
Hộp (1Kgx6 = 6Kg)
Đặc sản miền tây
Liên Lạc với Chúng Tôi
Gạo
Nàng Thơm
Hoàng Minh Nhật
Hộp (1Kgx6 = 6Kg)
Đặc sản Long An
Liên Lạc với Chúng Tôi

Chứng nhận chất lượng.

Hành trình của gạo an toàn.

Quy trình quản lý chất lượng sản phẩm.

Bản tin hoạt động hôm nay.