Skip to main content
Hội nghị Phát triển chuỗi liên kết mô hình 50 ha lúa chất lượng cao và phát thải thấp 🍀. Gắn với tăng trưởng xanh tại các HTX sản xuất lúa trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Đã diễn ra thành công vào ngày 24/05 vừa qua 🎉. Đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc phát triển nền nông nghiệp bền vững tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 🥂.
Công ty CP Hoàng Minh Nhật được vinh dự là đơn vị đầu tiên bao tiêu lúa cho mô hình 50 ha 🙌. Đây là một minh chứng cho sự cam kết của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ phát triển nền nông nghiệp bền vững tại Việt Nam .
Xin gửi lời cám ơn Anh Nghiêm – PGĐ Sở Nông Nghiệp Cần Thơ và lãnh đạo huyện Vĩnh Thạnh đã hướng dẫn và hỗ trợ 👏.
——————————————————–
🏭 CÔNG TY CP HOÀNG MINH NHẬT
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ toàn diện.
🗺️ Địa chỉ: 18/2, TL 922, Thới khánh A, Tân Thạnh, Thới Lai, TP Cần Thơ.
📞 Hotline: +84 292 3681171
📱 Zalo: +84 326 210210
✉️ Email: marketing@hmnfoodco.com
#lua #chatluongcao #phatthaithap #nnvptnt #irri
————————————————————
The Conference on Developing a Value Chain for a 50-Hectare Low-Emission 🍀, High-Quality Rice Model 🌾 in Vĩnh Thạnh District, Cần Thơ was successfully held on 24th May 🎉. This event marks a significant step forward in promoting sustainable agriculture in the Mekong Delta region🥂.
Hoang Minh Nhat Corporation is honored to be the first buyer for the 50-hectare model: This exemplifies the company’s commitment to supporting the development of sustainable agriculture in Vietnam 🙌.
We would also like to thank Mr. Nghiem, Deputy Director of Can Tho Department of Agriculture, and the Vinh Thanh District Leadership for their guidance and support 👏.
——————————————————–
🏭 HOANG MINH NHAT CO.,STOCK
For further information, please contact us via:
🗺️ Address: N0 18/2 ,922 Provincial Road, Thoi Khanh A Village,Tan thanh Commune, Thoi Lai Dist., Can Tho City, VietNam.
📞 Hotline: (+84) 0292 3681171
📱 Zalo: +84 326 210210
✉️ Email: marketing@hmnfoodco.com