Skip to main content
[#doitac] 🍀 Hội nghị tổng kết cuối năm của một HTX tỉnh Hậu Giang .
Buổi họp tổng kết cuối năm của hợp tác xã thường diễn ra trong bầu không khí thân tình, cùng nhìn lại và đề ra mục tiêu 👏. Buổi họp là dịp để các thành viên, ban quản lý và khách mời cùng nhau ôn lại những thành tựu của hợp tác xã trong năm qua 🤗, xác định những điểm cần cải thiện và vạch ra phương hướng cho tương lai 🤝.

🏭 CÔNG TY CP HOÀNG MINH NHẬT
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ toàn diện.
🗺️ Địa chỉ: 18/2, TL 922, Thới khánh A, Tân Thạnh, Thới Lai, TP Cần Thơ.
📞 Hotline: +84 292 3681171
📱 Zalo: +84 326 210210
✉️ Email: marketing@hmnfoodco.com
#saferice #riceexport #xuatkhaugao #chebiengao
————————————————————
[#partner] 🍀 Cooperative’s year-end summary meeting.
The atmosphere of a cooperative’s year-end summary meeting is typically one of camaraderie, reflection, and goal-setting 👏. The meeting is an opportunity for members, management, and guests to come together to celebrate the cooperative’s accomplishments over the past year 🤗, identify areas for improvement, and chart a course for the future 🤝.

🏭 HOANG MINH NHAT CO.,STOCK
For further information, please contact us via:
🗺️ Address: N0 18/2 ,922 Provincial Road, Thoi Khanh A Village,Tan thanh Commune, Thoi Lai Dist., Can Tho City, VietNam.
📞 Hotline: (+84) 0292 3681171
📱 Zalo: +84 326 210210
✉️ Email: marketing@hmnfoodco.com