Skip to main content
Dự án “Hợp tác xây dựng chuỗi liên kết sản xuất lúa giảm phát thải cacbon và bao tiêu tại Kiên Giang”. Là sáng kiến nhằm thúc đẩy sản xuất lúa bền vững, giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Đảm bảo đầu ra cho nông dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hội nhập kinh tế quốc tế 📈.
Dự án được triển khai tại tỉnh Kiên Giang. Là một trong những vựa lúa lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long với tiềm năng to lớn cho sản xuất lúa bền vững 🔆.
Dự án bao gồm các nội dung chính sau:
1️⃣ Xây dựng mô hình sản xuất lúa giảm phát thải cacbon.
2️⃣ Phát triển chuỗi liên kết sản xuất lúa và bao tiêu.
3️⃣ Hỗ trợ nông dân áp dụng các kỹ thuật sản xuất lúa giảm phát thải cacbon.
4️⃣ Nâng cao nhận thức về sản xuất lúa bền vững.
Dự án kỳ vọng sẽ đạt được những kết quả sau:
– Xây dựng thành công chuỗi liên kết sản xuất lúa giảm phát thải cacbon và bao tiêu hiệu quả tại Kiên Giang ✅.
– Nâng cao năng suất và chất lượng lúa gạo. Đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước ✅.
– Giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa. Góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ✅.
– Tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho nông dân thông qua liên kết bao tiêu sản phẩm ✅.
——————————————————–
🏭 CÔNG TY CP HOÀNG MINH NHẬT
🗺️ Địa chỉ: 18/2, TL 922, Thới khánh A, Tân Thạnh, Thới Lai, TP Cần Thơ.
📞 Hotline: +84 292 3681171
📱 Zalo: +84 326 210210
✉️ Email: marketing@hmnfoodco.com
#baotieu #giamphatthai #carbon #kiengiang
Hợp tác xây dựng chuỗi liên kết sản xuất lúa giảm phát thải carbon và bao tiêu tại Kiên Giang
liên kết sản xuất lúa giảm phát thải carbon và bao tiêu tại Kiên Giang