Skip to main content
🥂Lễ sơ kết mô hình trồng lúa chất lượng cao giảm phát thải đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Đã thu hút sự chú ý của đông đảo quan khách, đại diện chính quyền địa phương, các nhà khoa học. Và đặc biệt là bà con nông dân tham gia dự án 🥰.
Mô hình thí điểm trồng lúa chất lượng cao giảm phát thải đã mang lại những kết quả vô cùng khả quan 📈. Năng suất lúa được ghi nhận tăng so với phương pháp canh tác truyền thống. Đồng thời chất lượng hạt lúa cũng được cải thiện đáng kể ✅.
Đặc biệt, lượng khí nhà kính thải ra từ quá trình sản xuất được giảm thiểu. Góp phần bảo vệ môi trường sống và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững 🌾🌟.
—————————
🏭 CÔNG TY CP HOÀNG MINH NHẬT
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ toàn diện.
🗺️ Trụ sở chính: 18/2, TL 922, Thới khánh A, Tân Thạnh, Thới Lai, TP Cần Thơ.
📞 Hotline: (+84) 0292 3681171 – (+84) 0326 210210
📱 Zalo: +84 326 210210
✉️ Email: marketing@hmnfoodco.com
————————————————————
High-Quality, Low-Emission Rice Yields Bumper Harvest 🌾🌾
🥂The closing ceremony of the first pilot project on high-quality, low-emission rice cultivation in the Mekong Delta (ĐBSCL). Attracted a large number of guests, representatives of local authorities, scientists. And especially farmers participating in the project 🥰.
The pilot project on high-quality, low-emission rice cultivation has achieved extremely positive results 📈. Rice yields have been recorded to increase compared to traditional cultivation methods. And the quality of rice grains has also been significantly improved ✅.
In particular, greenhouse gas emissions from the production process have been minimized. Contributing to environmental protection and promoting sustainable agricultural development 🌾🌟.
—————————
🏭 HOANG MINH NHAT CO.,STOCK
For further information, please contact us via:
🗺️ Address: N0 18/2 ,922 Provincial Road, Thoi Khanh A Village,Tan thanh Commune, Thoi Lai Dist., Can Tho City, VietNam.
📞 Hotline: (+84) 0292 3681171
📱 Zalo: +84 326 210210
✉️ Email: marketing@hmnfoodco.com
#rice #sustainable #mekongdelta
Lễ sơ kết lúa giảm phát thải chất lượng cao đầu tiên tại đồng bằng Sông Cửu Long
Phỏng vấn ông Lê Hải Triều, Giám đốc phát triển vùng trồng lúa của công ty CP Hoàng Minh Nhật