Skip to main content
Mô hình cánh đồng lúa giảm phát thải là một mô hình hiệu quả. Mang lại nhiều lợi ích cho cả người nông dân và môi trường 🥰. Cần tiếp tục nhân rộng mô hình này ra các khu vực khác để góp phần phát triển nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại. Thân thiện với môi trường 🍀.
—————————
🏭 CÔNG TY CP HOÀNG MINH NHẬT
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ toàn diện.
🗺️ Trụ sở chính: 18/2, TL 922, Thới khánh A, Tân Thạnh, Thới Lai, TP Cần Thơ.
📞 Hotline: (+84) 0292 3681171 – (+84) 0326 210210
📱 Zalo: +84 326 210210
✉️ Email: marketing@hmnfoodco.com
————————————————————
⏭️ Continued Harvest on Can Tho’s First 50-Hectare Reduced-Emission Rice Field 🌾:
The reduced-emission rice field model is a success story. Offering numerous benefits for both farmers and the environment 🥰. Continued expansion of this model across other regions is necessary to contribute to the development of a modern. Environmentally friendly Vietnamese agricultural sector 🍀.
—————————
🏭 HOANG MINH NHAT CO.,STOCK
For further information, please contact us via:
🗺️ Address: N0 18/2 ,922 Provincial Road, Thoi Khanh A Village,Tan thanh Commune, Thoi Lai Dist., Can Tho City, VietNam.
📞 Hotline: (+84) 0292 3681171
📱 Zalo: +84 326 210210
✉️ Email: marketing@hmnfoodco.com
#rice #sustainable #mekongdelta
Tiếp tục thu hoạch vụ lúa hè thu trên cánh đồng 50 ha lúa giảm phát thải đầu tiên tại Cần Thơ
Máy cắt thu hoạch lúa hè thu trên cánh đồng giảm phát thải.