Skip to main content

Đồng lúa mùa thu hoạch

Đồng lúa mùa thu hoạch

Những hạt lúa chín vàng đầy đồng

Mừng lúa mới! một mùa lúa bội thu chín vàng trên các cánh đồng. Những vụ mùa bội thu đem lại cuộc sống sung túc, no đủ.

Dồng lúa mùa thu hoạch

Thu hoạch bội thu

Làm ruộng giờ đỡ cực vì đã có máy móc hỗ trợ từ làm đất tới gieo sạ, bón phân, phun thuốc, thu hoạch. Điều vui nhất của người trồng lúa năm qua là được mùa, được giá