Skip to main content
Tin tưởng rằng, với sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan, chuỗi liên kết sản xuất và bao tiêu lúa tại Bình Tân sẽ thành công vang dội, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng👏.
Công ty CP Hoàng Minh Nhật luôn sẵn sàng đồng hành cùng quý vị, cùng nhau phát triển nền nông nghiệp Việt Nam ngày càng thịnh vượng! 🥰
—————————
🏭 CÔNG TY CP HOÀNG MINH NHẬT
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ toàn diện.
🗺️ Địa chỉ: 18/2, TL 922, Thới khánh A, Tân Thạnh, Thới Lai, TP Cần Thơ.
📞 Hotline: +84 292 3681171
📱 Zalo: +84 326 210210
✉️ Email: marketing@hmnfoodco.com
#saferice #riceexport #xuatkhaugao #chebiengao
————————————————————
Participation of Hoang Minh Nhật JSC in the Paddy Rice 🌾 Production and Consumption Linkage Conference in Binh Tan, Vinh Long 🤝
We are confident that with close cooperation between all stakeholders, the rice production and consumption linkage program in Binh Tan will be a resounding success, bringing substantial benefits to the community. 👏
Hoang Minh Nhật JSC is always ready to collaborate with you, working together to develop a more prosperous Vietnamese agriculture! 🥰
—————————
🏭 HOANG MINH NHAT CO.,STOCK
For further information, please contact us via:
🗺️ Address: N0 18/2 ,922 Provincial Road, Thoi Khanh A Village,Tan thanh Commune, Thoi Lai Dist., Can Tho City, VietNam.
📞 Hotline: (+84) 0292 3681171
📱 Zalo: +84 326 210210
✉️ Email: marketing@hmnfoodco.com