Skip to main content

Lúa chất lượng tiếp cận hữu cơ

Sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ hướng đến nền nông nghiệp xanh
Sản xuất nông nghiệp hiện nay không chỉ dừng ở việc tập trung nâng cao năng suất, chất lượng mà còn phải hướng đến bảo vệ môi trường, sức khỏe người dân, bảo đảm an toàn thực phẩm. Do đó, sản xuất lúa theo tiêu chuẩn hữu cơ sẽ giúp “nói không với hóa chất”, hạn chế ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, thay đổi tập quán canh tác của nông dân.