Skip to main content
 

Dự Án Xây Dựng
Chuỗi Cung Ứng Lúa
Đồng Bằng Sông Cửu Long

Giải pháp trọn gói sản xuất theo đơn đặt hàng.

Hãy hành động. Cho hôm nay. Cho tương lai.

Chúng tôi hình dung ra một tương lai nơi chúng tôi có thể nuôi sống thế giới một cách bền vững. Mạng lưới thành viên, đối tác và các bên liên quan trên toàn thế giới truyền cảm hứng cho chúng tôi mỗi ngày để mang lại sự công bằng, bền vững và ổn định cho ngành lúa gạo toàn cầu.
Hãy tham gia phong trào của chúng tôi. Thay đổi tương lai của lúa gạo

Xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo.

Phối hợp với các bên liên quan chính và mạng lưới đối tác rộng khắp, chúng tôi đã tạo ra một bộ công cụ toàn diện để giúp nông dân và các tác nhân trong chuỗi giá trị cùng nhau thúc đẩy sự chuyển đổi trong ngành lúa gạo toàn cầu.
Chúng tôi cung cấp một hệ thống công cụ mạnh mẽ để hỗ trợ sự chuyển đổi toàn cầu sang canh tác lúa gạo bền vững.

Các vùng trồng liên kết hiện tại.

Hoàng Minh Nhật đẩy mạnh việc mở rộng ứng dụng các công nghệ sản xuất lúa tiến bộ trên quy mô lớn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho các nông hộ nhỏ và toàn thể tác nhân trong chuỗi, nâng cao chất lượng lúa gạo và các giá trị xã hội bao trùm, đồng thời đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường.
Các vùng trồng sản xuất lúa trọng điểm: Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Cà Mau và Trà Vinh.

Đưa ngành lúa gạo toàn cầu hướng tới sự bền vững

Hãy tham gia phong trào của chúng tôi. Thay đổi tương lai của lúa gạo