Skip to main content
Cánh đồng lúa trồng hướng hữu cơ 🍀là nơi tuyệt đẹp để ngắm nhìn và tìm hiểu về phương pháp canh tác bền vững này. Trái ngược với các phương pháp canh tác truyền thống sử dụng hóa chất và phân bón tổng hợp. Canh tác hữu cơ dựa vào các quá trình tự nhiên để duy trì sức khỏe của đất và kiểm soát sâu bệnh.
✊Tuy nhiên, canh tác hữu cơ cũng có một số hạn chế như năng suất thấp hơn so với canh tác truyền thống. Và đòi hỏi nhiều lao động hơn. Do đó, việc áp dụng canh tác hữu cơ cần được thực hiện một cách khoa học và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương.
1️⃣. Chuẩn bị đất: Cày bừa kỹ, dọn sạch cỏ dại, bón phân hữu cơ hoai mục, điều chỉnh độ pH.
2️⃣. Gieo trồng: Chọn giống lúa phù hợp, gieo hạt theo mật độ 100-120kg/ha, tưới nước đầy đủ.
3️⃣. Quản lý cỏ dại: Làm cỏ bằng tay, sử dụng biện pháp sinh học, canh tác luân canh, xen canh.
4️⃣. Phòng trừ sâu bệnh: Sử dụng giống lúa kháng bệnh, áp dụng biện pháp phòng ngừa, sử dụng biện pháp sinh học.
5️⃣. Bón phân: Bón thúc bằng phân hữu cơ hoai mục, bón phân khoáng hữu cơ theo hướng dẫn.
6️⃣. Tưới nước: Tưới nước theo nhu cầu của cây lúa, tránh tưới quá nhiều hoặc quá ít.
7️⃣. Thu hoạch: Thu hoạch lúa khi chín đều bằng tay hoặc máy gặt.
Lưu ý: Cần có sự kiên trì, tỉ mỉ và am hiểu kỹ thuật canh tác hữu cơ. Cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các bên liên quan để phát triển sản xuất bền vững.
🥰Canh tác hữu cơ mang lại nhiều lợi ích cho ngành nông nghiệp. Góp phần phát triển nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường. Với sự quan tâm và hỗ trợ của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và người tiêu dùng, canh tác hữu cơ có thể được phát triển rộng rãi hơn nữa trong tương lai.
Áp dụng những kinh nghiệm trên, hy vọng bà con nông dân sẽ có được những mùa lúa hè thu bội thu. Góp phần nâng cao đời sống của bản thân và gia đình.
Chúc bà con nông dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!
Kỹ sư thăm và chăm sóc vùng trồng lúa hữu cơ
https://www.youtube.com/watch?v=6oTurM7gESE