Skip to main content

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân tập trung xuống đồng thu hoạch lúa xuân. Đồng thời, triển khai các điều kiện cần thiết để chuẩn bị sản xuất lúa vụ mùa.