Skip to main content
Lắp đặt tấm thu nhiệt trên mái nhà máy ☀️.
Nhằm góp phần bảo vệ môi trường 🍀 và hướng đến phát triển bền vững 👷, nhà máy lúa gạo đã quyết định triển khai hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà 🔋. Đây là một bước tiến quan trọng, đánh dấu sự nỗ lực của nhà máy trong việc ứng dụng các giải pháp năng lượng sạch, thân thiện với môi trường 🍀.
——————————————————–
🏭 CÔNG TY CP HOÀNG MINH NHẬT
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ toàn diện.
🗺️ Địa chỉ: 18/2, TL 922, Thới khánh A, Tân Thạnh, Thới Lai, TP Cần Thơ.
📞 Hotline: +84 292 3681171
📱 Zalo: +84 326 210210
✉️ Email: marketing@hmnfoodco.com
#solarpower #greenenergy #nangluong #mattroi
————————————————————
Installing a Solar Power System ☀️ on a Rice Mill Roof: Deployment and Panel Installation 🏗️.
Committed to environmental protection 🍀 and sustainable development 👷, the rice mill has undertaken a project to install a solar power system on its rooftop 🔋. This significant step marks the mill’s effort in adopting clean and environmentally friendly energy solutions 🍀.
——————————————————–
🏭 HOANG MINH NHAT CO.,STOCK
For further information, please contact us via:
🗺️ Address: N0 18/2 ,922 Provincial Road, Thoi Khanh A Village,Tan thanh Commune, Thoi Lai Dist., Can Tho City, VietNam.
📞 Hotline: (+84) 0292 3681171
📱 Zalo: +84 326 210210
✉️ Email: marketing@hmnfoodco.com
Lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời