Skip to main content

Vụ lúa Đông – Xuân năm nay, bà con nông dân trúng mùa, trúng giá, qua đó, sẽ tạo động lực, niềm vui để bà con chuyên canh trồng lúa đầu tư sản xuất các vụ mùa mới. Cùng với đó, lợi nhuận từ tiền bán lúa sẽ góp phần cho bà con ăn Tết sung túc, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

2024 baocao benvung bestseller bội thu canhtac cantho dongxuan dubao foodex Gia công gạo giaiphap Giao hàng globalgap Gạo hcmc hoicho hoptac huuco Japonica jasmine JASMINE 85 ketnoi khuyennong Lúa lúa đông xuân mohinh nongnghiep phattrien ST24 thom Thu hoạch Thông minh tintuc trienlam vungtrong Vùng trồng Vận chuyển vụ mùa xuatkhau Xuất khẩu Đài thơm 8 Đông xuân